Je eerste woning kopen?

Als je je eerste eigen woning koopt, betaal je 6% registratierechten in plaats van 10%. Een van de voorwaarden om van dit verlaagde tarief te kunnen genieten is dat je je hier binnen een bepaalde termijn moet domiciliëren. Goed nieuws: het Vlaams Parlement heeft deze termijn versoepeld waardoor je meer tijd krijgt om grondige verbouwingswerken uit te voeren en te verhuizen.

Bij de aankoop van je enige eigen woning moet je je binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële akte domiciliëren op het adres van de woning als je wil genieten van het gunsttarief van 6% (vroeger 7%) in plaats van de gewone 10%. Koop je een eerste eigen woning die een beschermd monument is? Dan betaal je bij aankoop maar 1% registratiebelasting als je je binnen de twee jaar domicilieert.

Domiciliëringstermijn verlengd

In de praktijk is de termijn van twee jaar soms krap als je eerst grondige renovatiewerken wil uitvoeren, want vaak duren renovatiewerken langer dan voorzien. Daarom worden de verhuistermijnen nu opgetrokken:

  • Van twee naar drie jaar bij de aankoop van de enige eigen woning.
  • Van twee naar vijf jaar bij de aankoop van de enige eigen woning die een beschermd monument is.

Vanaf 1 juni 2018

De nieuwe termijnen zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die afgesloten zijn sinds 1 juni 2018. De datum van het compromis is hierbij bepalend. Wie dus in juni 2018 een gezinswoning heeft gekocht en vóór juni 2020 moest verhuizen, krijgt nu een extra jaar de tijd.

Energetische renovaties en sloop en heropbouw

Als je je bij aankoop ertoe verbindt om je enige eigen woning ingrijpend energetisch te renoveren (IER), geniet je van een extra verlaagd tarief van 5% in plaats van 6%. Vanaf 1 januari 2021 geldt het tarief van 5% ook voor wie een woning sloopt en heropbouwt. Tot nu toe kwam zo’n sloop en heropbouw hier niet voor in aanmerking. Er hangen wel een aantal voorwaarden aan vast. Zo moeten de sloop- en heropbouwwerken ingrijpend zijn: de nieuwbouw moet minstens 800 m³ of minstens een wooneenheid omvatten of bij renovatie moet 75% van de buitengrenzen van de nieuwe woning (buitenmuren, daken, vensters en deuren) nieuw gebouwd zijn.

Te laat?

Drie maanden voor de domiciliëringstermijn vervalt, herinnert de Vlaamse Belastingdienst je eraan. Verhuis je te laat? Of haal je de energievereisten van de ingrijpende energetische renovatie of sloop en heropbouw niet? Dan moet je aanvullende rechten betalen. Je betaalt het verschil tussen wat je al betaald hebt aan registratiebelasting en het standaardtarief van 10%. Daar komt nog een belastingverhoging van 20% bij op de aanvullende rechten.