3 op 4 wil nu per se een huis met tuin

Meer dan 74% van de Vlamingen die momenteel op zoek zijn naar een nieuwe woonst, wil alleen nog maar een huis met een tuin kopen. Beïnvloedt het coronavirus verder ook hoe wij nu gaan (ver)bouwen?

Sinds de huizenjacht opnieuw is geopend, blijkt dat het coronavirus de woonvoorkeur van veel Vlamingen heeft veranderd. 3 op 4 geeft aan geen huis zonder tuin meer te willen kopen, zelfs als het op andere vlakken wel goed scoort. Een appartement zonder terras blijkt ondertussen zelfs voor negen op de tien kopers geen optie meer te zijn. De voorbije periode hebben we massaal beseft hoe waardevol een eigen tuin of terras wel is. Bovendien hechten we nu meer belang aan een woonst vlakbij een park of natuur dan voor de lockdown het geval was.

Meer plaats in huis

Maar een tuin is niet het enige waarmee de Vlaamse huizenjagers meer rekening houden. 1 op de 3 geeft aan ook een grote(re) woonoppervlakte te willen. We zien dat vooral huizen populairder zijn geworden en dat ten koste van appartementen. Het zou daarom best eens kunnen dat de huizenprijzen daardoor weer (lichtjes) gaan stijgen, door de grote vraag ernaar.

Toch maar niet (ver)kopen?

14% echter van de Vlamingen die voor de lockdown op zoek waren naar een nieuwe woonst, zijn dat nu niet meer. Hun zoektocht stellen ze uit, door de onzekerheid over de vastgoedprijzen. Velen wensen ondertussen ook in hun huidige woning te blijven door de specifieke troeven ervan tijdens de lockdown. We vermoeden sterk dat het al dan niet hebben van een tuin of terras ook daar voor iets tussen zit. Anderen zetten hun (ver)koop waarschijnlijk verder als binnenkort blijkt dat het effect op de prijs beperkt blijft.

Bouwen met oog voor ruimte en groen

Betekent dat ook dat we in de toekomst anders gaan bouwen? De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vindt alvast dat de regering best meer rekening houdt met de woonnoden en -wensen die door de coronacrisis aan het licht zijn gekomen. Volgens de organisatie moet er in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) daarom dringend meer plaats zijn voor gelijkvloerse rijwoningen met een tuin en voor open ruimte in steden.

Druk op de ketel

Door de coronacrisis zetten veel gezinnen sneller dan verwacht de stap naar een gelijkvloerse woning met tuin. Appartementen dienden ook voor de lockdown vooral als opstapje naar die woondroom, maar de huidige omstandigheden zetten nog meer druk op de ketel. Bovendien weten we al dat het mogelijk is om meer huizen met privétuin en terras te bouwen: in Nederland woont bijvoorbeeld reeds meer dan 60% van de gezinnen in een halfopen bebouwing. 

Gemeenschappelijke woonvormen zoals cohousing kunnen ook nog aan belang winnen, hoewel de meeste Vlamingen nog steeds enorm op hun privacy zijn gesteld.

OOK CONCRETE VASTGOEDPLANNEN?

>> Vraag dan meteen een vrijblijvend adviesgesprek aan, waarbij wij u met plezier helpen om de juiste beslissing te nemen!